På Kraftservice är vi certifierade och godkända av Svensk Energi för att utföra besiktning av Kabelskåp. Vi har skapat en stegvis mall för detta som vi jobbar efter beroende på skicket på skåpen vi besiktar och ofta åtgärdar när vi ändå har personal på plats.

Vi utför även från 2013 besiktning med värmekamera för att förebygga driftstopp pga brand i kabelskåp som ofta härstammar från en längre tids varmgång i delar som tids nog går sönder.