På Kraftservice så besiktar vi nätstationer och har godkända besiktningsmän för det.

Besiktning av nätstationer är både viktigt ur en säkerhetssynpunkt och för att minimera driftsstörningar. Här är några exempel på vad vi på Kraftservice gör vid en besiktning.