På Kraftservice har vi flera års erfarenhet av att jobba med elnät och har alla nödvändiga behörigheter för detta, vi sätter vanligtvis ut befintligt elnät och mäter sedan in detta med en noggrannhet som bestäms med kunden, vanligt vis 5 -15 centimeters precision.

På senare tid har vi ofta ritat in data i kundens system då detta oftare blir bättre resultat än om vi skickar data till någon som inte vet omständigheterna och som den som ritar ibland behöver ta hänsyn till. Detta ökar effektiviteten och minskar risken för fel.

Då vi har stor erfarenhet av inmätning & utsättning på elsidan så brukar vi även utbilda personal åt andra företag inom detta.