Befintliga fibernät dokumenterar vi ofta genom den data som kunden har tillsammans med utsättning av eventuella söklinor/tråd som den ofta byggdes med tidigare alternativt skickar vi in sonder med sling där det är möjligt och får på så sätt ut stora delar av näten med exakt precision. Då även ofta sökbollar används vid byggande av fibernät så har vi även utrustning för att lokalisera alla typer av sökbollar.