Vid dokumentering av fjärrvärme så tar vi del av befintliga kartor och sätter sedan ut fjärrvärmen på lämpligast sätt tex genom induktiv sökning för att sedan markera ut där den går och sedan mäter vi in det med mycket bra precision