I många fall släpar dokumentationen av nedgrävd infrastruktur efter och detta skapar onödiga kostnader för nätägarna. Ibland så byggs gator om och man flyttar nedgrävda kablar utan att dokumentera det eller så finns det gamla handritade kartor som kanske är ganska bra men personalen som gjort dem har slutat och det blir svårt att tyda dem och digitalisera dem.

Med utrustningen och GPS teknologin tillsammans med erfarna fälttekniker vi använder så kan vi på ett snabbt och säkert sätt digitalisera ditt nät ner på centimeternivå vilket gör att ni kommer få mindre hantering vid förfrågningar av grävningar eftersom ni vet exakt vart ert nät finns, och ni kan skicka ut en karta till kunden där dem själva kan se vart det ligger om dem kommer vara i närheten. Och ni kommer framförallt ha fördelen av att få mindre skador och om det blir något annat fel  tex kabelfel så vet ni exakt vart era kablar/rör befinner sig vid felsökning.

Vi levererar kartorna över er infrastruktur de flesta format eller så ritar vi även in dem i ert system, vi har erfarenhet från de flesta GIS programmen på marknaden.

Ytterligare en anledning till att ta in en extern som konsult som Kraftservice är att vi får gjort väldigt mycket på kort tid och att er egen personal får fortsätta med sina vanliga arbetsuppgifter och ni inte behöver göra investeringar i extra utrustning och underhåll av dessa, samt ökade personalkostnader på grund av övertid.