Vi har erfarenhet av både inmätning och utsättning av befintliga fibernät samt löpande inmätning och dokumentation vid nybyggnation.

Vi har utrustning för lokalisering av alla typer av sökbollar som ofta används vid byggnation av tex fibernät. Vi både placerar ut dem vid nybyggnation där nätägaren vill ha dem, och lokaliserar dem vid behov. Sökbollarna väger bara 140 gram och är smidiga med en diameter på 114 millimeter och fungerar ner till ett djup av maximalt 1,5 meter. Det praktiska med dem är att de inte har någon energikälla som kan ta slut, utan de kan lokaliseras mycket länge efter de placerats ut, och risken att de slutar fungera är mycket liten.

De olika frekvenserna som idag används :