Vi har utrustning för att identifiera kablar som är i drift, vilket är mycket bra på elsidan, då man inte behöver ta kablar ur drift för att kunna veta vart dem går, och vid framschaktade kablar kan vi identifiera vilken av kablarna som är vilken utan att behöva ta dem ur drift.