Ledningsanvisning, Inmätning och Dokumentation

Vi på Kraftservice erbjuder tjänster inom ledningsanvisning, inmätning och dokumentation sedan 2009.

Våra tjänster

LEDNINGSANVISNING

Vi förhindrar oförutsedda driftstörningar genom att markera infrastrukturen i samband med markarbeten.

INMÄTNING

Med den bästa tekniken och certifierad personal utför vi kvalitetssäkrade inmätningar med hög noggrannhet.

DOKUMENTATION

Vi utför dokumentation av samtliga ledningsnät exempelvis elnät, fiber, fjärrvärme, vatten och avlopp.

KVALITÉTSKONTROLLER

Vi utför löpande kvalitetskontroller av pågående entreprenadarbeten inom bla el och opto.

BESIKTNING

Med behöriga besiktningsmän utför vi underhållsbesiktning av både el och optoanläggningar.

JORDTAGSMÄTNING

Vi mäter jordtag med både med tång- och bryggmetoden och levererar datat så att kunden enkelt kan lägga in det i sitt system.

Kraftservice har byggt upp ett brett kunnande inom inmätning och kartläggning av markförlagda anläggningar. Vi erbjuder gedodetisk inmätning med hjälp av totalstation eller GPS-utrustning, vid nyanläggning. När det kommer till lokalisering av ledningsnät vid markarbeten, gör vi även ledningsanvisningar på plats. Då tar vi hjälp av kabelsökare eller geodetisk utrustning.

Kraftservice är en del av Geomatikk-gruppen.