kraftservice favicon

Om oss

Vi erbjuder tjänster inom ledningsanvisning, inmätning och dokumentation.

Kraftservice har byggt upp ett brett kunnande inom inmätning och kartläggning av markförlagda anläggningar. Vi erbjuder geodetisk inmätning med hjälp av totalstation eller GPS-utrustning, vid nyanläggning. När det kommer till lokalisering av ledningsnät vid markarbeten, gör vi även ledningsanvisningar på plats. Då tar vi hjälp av kabelsökare eller geodetisk utrustning.

Ett effektivt och fungerande distributionsnät

Kraven på fungerande infrastruktur ökar och det görs stora investeringar för att bygga nya och modernare ledningsnät. Ett fungerande nät utan kabelavbrott eller andra störningar är en förutsättning för en problemfri affärsverksamhet. På Kraftservice skapar vi förutsättningar för ett väl fungerande distributionsnät genom att upprätthålla en exakt anläggningsdokumentation. Om störningar mot för förmodan skulle uppstå, kan vi snabbt sätta in rätt åtgärder.

Kontakta oss via mail eller telefon så återkommer vi till dig.

Info@kraftservice.se

Fredriksvägen 8, 87010 Älandsbro