Inmätning

Vi erbjuder tjänster inom ledningsanvisning, inmätning och dokumentation.

På Kraftservice har vi gedigen kunskap om mätningsteknik, för att kunna säkerställa resultat, ekonomi och kvalitet i våra kunders verksamheter.

Geodetisk inmätning

Kraftservice utför följande tjänster inom geodetisk mätningsteknik

– Inmätning med GNSS eller totalstation, efter utsättning av kabel med hjälp av kabelsökare.
– Detaljmätning vid bland annat inmätning av ställverk.
– Avvägning inför exempelvis ny linjesträckning av elkraft och befintliga ledningar
– Utsättning av punkter inför nya ledningsstolpar eller nätstationer, etc.
– Behovsanpassade lösningar.
– Dokumentation av data.

Detaljmätning

Detaljmätningar är viktiga i samtliga delar av byggprocessen. Beroende på i vilken fas ditt projekt befinner sig, levererar Kraftservice lösningar inom inmätning, utsättning eller kontrollmätning. Genom att erbjuda behovsanpassade upplägg för detaljmätning, bruksnät och anslutningsnät, gör vi din planerings- och byggprocess så effektiv som möjligt.

Utsättning med GNSS eller totalstation

Utsättning med GNSS är viktigt för att säkerställa att byggandet sker enligt projekterat läge och föranvisade bygghandlingar. Kraftservice genomför geodetiska punkt- och linjeutsättningar med GNSS-utrustning eller totalstation. Vi kan leverera alla dina ritningar i flera olika dataformat, såsom AutoCad, (dwg, dxf mm.) eller ArcMap(.shp). Vid mätning med GNSS kopplar vi upp oss mot SWEPOS nätverk med hjälp av nätverks – RTK. På så sätt kan vi leverera noggrannhet på centimeternivå.

Löpande kontrollmätning

Genom lägeskontroll ser vi till att göra löpande kontrollmätningar under din byggprocess. På så sätt ser vi till att bygghandlingarna följs.