Avloppsror

Rörinspektion

Vi erbjuder rörinspektion till kommuner, entreprenörer & privatpersoner. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du problem med rörledningar och vill hitta felet från insidan erbjuder vi professionell rörinspektion / TV-inspektion. Vi åker då till platsen med vår filmbuss och inspekterar detaljerat dina rör. Inspektionen utförs av våra certifierade medarbetare.

Vad är Rörinspektion?

Rörinspektion eller TV-inspektion de vanligaste benämningarna på att ”filma avloppsrör”. Den här typen av invändig rörinspektion har funnits ända sedan rören började användas men till en början med begränsade möjligheter. På 1960-talet började tekniken utvecklas med att filma rören på insidan med TV-kameror. Tekniken har utvecklats en hel del sedan dess.

När ska man använda sig av Rörinspektion?

För att hitta problemen i avloppsrören kan man använda sig av rörinspektion genom att filma i rören. Med den här metoden kan vi se problem tydligt och även inspektera rören efter en åtgärd. Det kan var en fördel att inspektera rörsystemet om det är ett återkommande problem med sättningar, rörbrott eller ansamlingar. Vid en rörinspektion granskas rören och ledningarna från insidan med en avancerad robot som filmar rörsystemet. De vanligaste rören som vi inspekterar är rörstammar, avloppsrör, dräneringsrör och vattenledningar. 

Med hjälp av olika dimensioner och material av robotens däck kan vi anpassa den efter olika efter rörets dimensioner och material.
För de större ledningarna kan vi även komplettera robotens kamera med en hissfunktion samt extraljus för en klarare bild.

Kontakta oss så hjälper vi dig med rörinspektionen

Vår filmbuss

Utrustningen som vi använder vid TV-inspektion av dag-, spill-, och dränvattenledningar är specialanpassad för att användas i de relativt små rördimensionerna. Ofta handlar det om anslutning och samlingsledningar inom dimensionsionerna 100-250 mm i diameter samt ledningar från golvbrunnar, diskbänkar och tvättställ ner till 30 mm i diameter.

Vid den här typen av inspektioner använder vi en rörålskamera som är en monterad i änden på en glasfiberstav som ligger upprullad i en speciell ställning. Rörålskameran förs in i ledningen manuellt med handkraft.

I de ledningsdimensioner som är större än 110 mm i diameter filmar vi med vår eldrivna robotkamera som är självgående.

Så här kan det se ut när vi filmar avlopp

Vid en underhållsbesiktning av en spillvattenledning kunde vi snabbt upptäcka flertalet komplexa sprickor, det har även börjat tränga igenom rottrådar genom ledningens tak. Eftersom vi alltid filmar med meter i bild så kan vi med säkerhet meddela ledningsägaren var det dåliga partiet befinner sig.

Här upptäcker vi ett läckage

Att hitta ett läckage på en vattenledningen är inte alltid det enklaste.
Vattnet tar alltid den väg med minst motstånd, vilket kan resultera i att det trycks in i en skarv på en närliggande spillvattenledning.

Varför låta rent onyttjat dryckesvatten gå tillbaka till reningsverket?
Vi hittar dessa läckage på era ledningsnät.

Kontakta oss så hjälper vi dig med rörinspektionen

Lasermätningar av rör

Lasermätningar på innerdiametern av ledningen.

Med vår robot kan vi med hjälp av ringlaser utföra lasermätningar på innerdiametern av ledningen. Själva utförandet går fort och det behövs inga extra påbyggnationer på roboten, den är alltid redo så operatören kan utföra en mätning när han anser att det är nödvändigt.

Detta ger oss ytterligare insikt i era ledningar, vi kan bland annat snabbt konstatera eventuella ovaliteter och om kartmaterialet är ofullständigt kan vi även hjälpa er att fastställa vilken rördimension ledningen har.

Lutningsmätning av ledningen

Under den ordinarie filmningen utför vi samtidigt en lutningsmätning av ledningen, detta för att ge en bra bild om framåt eller bakåtlutning. Det presenteras genom en graf där man enkelt kan avläsa om det är rätt lutning och om det finns eventuella svackor på ledningen.

Våra medarbetare är STVF certifierade

Kontakta oss via mail, telefon eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

rorinspektion@kraftservice.se

Fredriksvägen 8, 87010 Älandsbro